ณ ห้องรับแขกใหญ่ ...ด้านตะวันออก

ห้องรับแขกและห้องทำงานเว็บมาสเตอร์...

 

 

 

 

 

ห้องนอน ชั้นล่าง....

 

ช่องนี้...ยังไม่เรียบร้อย ช่างเย็บยาวเกินไป กำลังแก้ไขอยู่....