ประมวลภาพกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ (การนำผ้าไหมลายสก๊อตมาประยุกต์ใช้) งานนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2557

อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

20 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2013-12-04 12.46.23

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-21 04.03.44

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-22 13.29.16-1

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-22 22.06.06

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 06.20.36

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 06.21.25

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 11.16.30

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 11.16.55

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 11.18.16

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 11.18.16-1

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 14.14.16

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 14.14.45

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 16.06.56

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 16.06.56-1

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 18.55.31

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 18.55.57

คำอธิบาย: คำอธิบาย: 2014-02-24 18.57.56