ประมวลภาพกิจกรรมวันไปรับลูกสาว    เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย

26   ธันวาคม  2553  แล้วพักนอนที่ โรงแรมเชอราตัน  กทม.   ล่องเรือสำราญ   และแวะชมปราสาทพนมรุ้ง

 

 

 

DSCN1175

DSCN1176

DSCN1177

 

 

 

DSCN1178

DSCN1179

DSCN1180

 

 

 

DSCN1181

DSCN1182

DSCN1183

 

 

 

DSCN1184

DSCN1185

DSCN1186

 

 

 

DSCN1187

DSCN1188

DSCN1190

 

 

 

DSCN1191

DSCN1192

DSCN1193

 

 

 

DSCN1194

DSCN1195

DSCN1196

 

 

 

DSCN1197

DSCN1198

DSCN1199

 

 

 

DSCN1200

DSCN1201

DSCN1202

 

 

 

DSCN1204

DSCN1205

DSCN1206

 

 

 

DSCN1207

DSCN1208

DSCN1209

 

 

 

DSCN1210

DSCN1211

DSCN1212

 

 

 

DSCN1213

DSCN1214

DSCN1215

 

 

 

DSCN1217

DSCN1218

DSCN1219

 

 

 

DSCN1220

DSCN1221

DSCN1222

 

 

 

DSCN1223

DSCN1224

DSCN1225

 

 

 

DSCN1226

DSCN1227

DSCN1228

 

 

 

DSCN1229

DSCN1230

DSCN1231

 

 

 

DSCN1232

DSCN1233

DSCN1234

 

 

 

DSCN1235

DSCN1236

DSCN1237

 

 

 

DSCN1238

DSCN1239

DSCN1240

 

 

 

DSCN1241

DSCN1242

DSCN1243

 

 

 

DSCN1244

DSCN1245

DSCN1246

 

 

 

DSCN1247

DSCN1248

DSCN1249

 

 

 

DSCN1250

DSCN1251

DSCN1252

 

 

 

DSCN1253

DSCN1254

DSCN1255

 

 

 

DSCN1256

DSCN1257

DSCN1258

 

 

 

DSCN1259

DSCN1260

DSCN1261

 

 

 

DSCN1262

DSCN1263

DSCN1264

 

 

 

DSCN1265

DSCN1266

DSCN1267

 

 

 

DSCN1268

DSCN1269

DSCN1270

 

 

 

DSCN1271

DSCN1272

DSCN1273

 

 

 

DSCN1274

DSCN1275

DSCN1276

 

 

 

DSCN1277

DSCN1278

DSCN1279

 

 

 

DSCN1280

DSCN1281

DSCN1282

 

 

 

DSCN1283

DSCN1284

DSCN1285

 

 

 

DSCN1286

DSCN1288

DSCN1289

 

 

 

DSCN1290

DSCN1291

DSCN1292

 

 

 

DSCN1293

DSCN1294

DSCN1295

 

 

 

DSCN1296

DSCN1297

DSCN1298

 

 

 

DSCN1299

DSCN1300

DSCN1301

 

 

 

DSCN1302

DSCN1303

DSCN1304

 

 

 

DSCN1305

DSCN1306

FSCN1189

 

 

 

RSCN1307

RSCN1308