งานบวชนายมนัสวี   มีพร้อม   วัดไพศาลภูมิกาวาส ( วัดบ้านสดอ )

วันที่  18   ตุลาคม   2551   เวลา  10.00   น.

 

page 1 of 2

Next

 

DSC04747

DSC04748

DSC04749

 

 

 

DSC04750

DSC04751

DSC04752

 

 

 

DSC04753

DSC04754

DSC04755

 

 

 

DSC04756

DSC04757

DSC04758

 

 

 

DSC04759

DSC04760

DSC04761

 

 

 

DSC04762

DSC04763

DSC04764

 

 

 

DSC04765

DSC04766

DSC04767

 

 

 

DSC04768

DSC04769

DSC04770

 

 

 

DSC04771

DSC04772

DSC04773

 

 

 

DSC04774

DSC04775

DSC04776

 

 

 

DSC04777

DSC04778

DSC04779

 

 

 

DSC04780

DSC04781

DSC04782

 

 

 

DSC04783

DSC04784

DSC04785

 

 

 

DSC04786

DSC04787

DSC04788

 

 

 

DSC04789

DSC04790

DSC04791

 

 

 

DSC04792

DSC04793

DSC04794

 

 

 

DSC04795

DSC04796

DSC04797

 

 

 

DSC04798

DSC04799

DSC04800

 

 

 

DSC04801

DSC04802

DSC04803

 

 

 

DSC04804

DSC04805

DSC04806

 

 

 

DSC04807

DSC04808

DSC04809

 

 

 

DSC04810

DSC04811

DSC04812

 

 

 

DSC04813

DSC04814

DSC04815

 

 

 

DSC04816

DSC04817

DSC04818

 

 

 

DSC04819

DSC04820

DSC04821

 

 

 

DSC04822

DSC04823

DSC04824

 

 

 

DSC04825

DSC04826

DSC04827

 

 

 

DSC04828

DSC04829

DSC04830

 

 

 

DSC04831

DSC04832

DSC04833

 

 

 

DSC04834

DSC04835

DSC04836

 

 

 

DSC04837

DSC04838

DSC04839

 

 

 

DSC04840

DSC04841

DSC04842

 

 

 

DSC04843

DSC04844

DSC04845

 

 

 

DSC04846

DSC04847

DSC04848

 

 

 

DSC04849

DSC04850

DSC04851

 

 

 

DSC04852

DSC04853

DSC04854

 

 

 

DSC04855

DSC04856

DSC04857

 

 

 

DSC04858

DSC04859

DSC04860

 

 

 

DSC04861

DSC04862

DSC04863

 

 

 

DSC04864

DSC04865

DSC04866

 

 

 

DSC04867

DSC04868

DSC04869

 

 

 

DSC04870

DSC04871

DSC04872

 

 

 

DSC04873

DSC04874

DSC04875

 

 

 

DSC04876

DSC04877

DSC04878

 

 

 

DSC04879

DSC04880

DSC04881

 

 

 

DSC04882

DSC04883

DSC04884

 

 

 

DSC04885

DSC04886

DSC04887

 

 

 

DSC04888

DSC04889

DSC04890

 

 

 

DSC04891

DSC04892

DSC04893

 

 

 

DSC04894

DSC04895

DSC04896

 

 

 

DSC04897

DSC04898

DSC04899

 

 

 

DSC04900

DSC04901

DSC04902

 

 

 

DSC04903

DSC04904

DSC04905

 

 

 

DSC04906

DSC04907

DSC04908

 

 

 

DSC04909

DSC04910

DSC04911

 

 

 

DSC04912

DSC04913

DSC04914

 

 

 

DSC04915

DSC04916

DSC04917

 

 

 

DSC04918

DSC04919

DSC04920

 

 

 

DSC04921

DSC04922

DSC04923

 

 

 

DSC04924

DSC04925

DSC04926