การถ่ายทำผลงาน ณ ห้องสตูดิโอ    ออมสินและเพื่อนๆ

มิถุนายน   2551

 

 

 

sansiri01

sansiri02

sansiri03

 

 

 

sansiri04

sansiri05