ภาพวิวในเมือง  Magaret river  เมือง   Australia

เมื่อครั้งเว็บมาสเตอร์   ทัวร์ออสเตรเลีย...

 

 

 

Scan20019

Scan20022

 

 

Scan20024

Scan20026

 

 

Scan20028

Scan20030

 

 

Scan20031

Scan20032

 

 

Scan20033

Scan20034

 

 

Scan20035