บันทึกภาพต่างๆ  ในอดีต  เมื่อครั้งลูกๆ .... ยังเยาว์วัย

 

 

 

Scan2

Scan20001

Scan20002

พ่อ พี่โอ๋ และ พี่เอ๋    บ้านพักคุณย่า

พี่โอ๋    ประมาณ  3 ปีเศษ

วันรับปริญญาบัตรคุณแม่  ณ สวนอัมพร

Scan20017

Scan20018

Scan20020

พี่โอ๋  กับจักรยานคู่ชีพ

คุณตา ยาย พ่อ แม่ และลูกๆ  ณ ดอยสุเทพ

พี่ออมสิน และทีมงานน้องๆ

Scan20021

Scan20023

Scan20025

โอ๋  เอ๋     สวนสัตว์เขาดิน

 

วันรับปริญญาพ่อ

Scan20027

Scan20029

Scan20037

วันรับปริญญาพ่อ    สวนอัมพร

อาหงา และ พี่โอ๋

พ่อ แม่ และ  เอ๋

Scan20038

Scan20041

Scan20044

โอ๋  เอ๋     สวนอัมพร

 

โอ๋ เอ๋  กับเพื่อนๆ  ณ บ้านพัก

Scan20049

Scan20050

Scan20055

พ่อ  เอ๋ และ พี่โอ๋ กับคันคู่ใจ

เอ๋  และพี่โอ๋ อุ้มออมสิน

พี่โอ๋  แย่งจักรยานน้อง

Scan20056

Scan20061

Scan20064

โอ๋...วันแสดงกิจกรรมของโรงเรียน

พี่โอ๋  เอ๋  บวชให้คุณตา

โอ๋  เอ๋  และ ออมสิน

Scan20065

Scan20068

Scan20073

 

เจ้าตัวเล็ก.....ออมสิน

 

Scan20074

Scan20079

Scan20082

พี่โอ๋   กับเพื่อนๆ

 

พี่โอ๋     ห้องเรียน

Scan20085

Scan20086

Scan20089

 

พี่โอ๋...วันรับปริญญา ม. เชียงใหม่

 

Scan20090

Scan20093

Scan20096

 

วันรับปริญญาพี่โอ๋     ม. เชียงใหม่

พี่โอ๋   ออมสิน  และ พี่เอ๋     ม. เชียงใหม่

Scan20099

 

 

วันรับปริญญา  พี่เอ๋      ม. ขอนแก่น